strony internetowe ostrowiec

Polityka Prywatności

Dane Spółki

NK MEDIA BASEMENT SP Z O. O .

(KRS: 0000558292, NIP: 6612371699, REGON: 361514587)
Kap. zakładowy 5 000 zł.

Os. Pułanki 5/27
27-400 Ostrowiec Św.

Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000558292

Polityka Prywatności

NK Media BASEMENT Sp. z o.o. (NK Media) zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta NK Media i użytkownika serwisów należących do NK Media obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie http://www.nkmedia.pl/politykaprywatnosci.html

NK Media nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/ użytkowników swoich serwisów i czasopism. Żadna z wprowadzanych zmian nie wpłynie na tą zasadę.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez NK Media.

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisów należących do NK Media możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza kontaktowego lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię, numer telefonu kontaktowego i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Niezapowiedziane Wiadomości

NK Media zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości NK Media rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów NK Media.

Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych NK Media.

Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Inne formularze

Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do NK Media i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez NK Media nie podlegają Polityce Prywatności.

Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach należących do NK Media.

W przypadku pytań proszę pisać na adres mailowy:
kontakt@nkmedia.pl

Kontakt

Tel: 572 575 803
E-mail: kontakt@nkmedia.pl

Infolinia czynna

pon. - pt. od 8:00 do 16:00

Dane firmy

NIP: 6612371699
KRS: 0000558292
REGON: 36151458700000

strony internetowe ostrowiec